Dags för fasadrenovering?

post thumb
Fasadrenovering
by Fasadföretag Stockholm/ on 10 Feb 2021

Dags för fasadrenovering?

Med jämna mellanrum är det dags för en fasadrenovering och när tidpunkten är kommen beror på vilken typ av fasad din fastighet har. En tegelfasad sköter i princip sig själv och man kan behöva se över den vart 100:e år, men en målad träfasad behöver renoveras vart 40:e år och en putsad vart 30:e. Många ägare av trähus målar dock om betydligt oftare än så. Vi på Fasadföretag Stockholm kan hjälpa dig med hela eller delar av renoveringen.

Välj rätt sorts puts

En putsad fasad ska inte bara skydda huskroppen utan även ge huset ett vackert utseende. Vid fasadrenovering puts kan det vara bra att komma ihåg att det finns många olika slags puts, bland de vanligaste är cementbruk, kalkbruk och lerbruk. Vid en renovering är det viktigt att man känner till vilken typ av puts fasaden består av så att man använder samma material vid eventuella lagningar.