Få en hållbar och vacker husfasad

post thumb
Husfasad
by Fasadföretag Stockholm/ on 02 Sep 2021

Få en hållbar och vacker husfasad

Vid nybyggnation eller renovering av husfasader är det viktigt att arbetet utförs med noggrannhet och att det håller hög kvalité. Fasaden är fastighetens yttre skal och den ska vara hållbar, kräva lite underhåll och skydda fastigheten under många år i både ur och skur.

Olika typer av husfasader

Husfasader är som regel en av tre typer: Tegelfasad, putsad fasad eller träfasad. Tegelfasaden är ett naturmaterial som är tillverkat av lera, sand och vatten och är i det närmaste helt underhållsfri.En putsad fasad består vanligen av sand och ett bindemedel såsom kalk eller cement samt vatten. Träfasaden består oftast av liggande eller stående panel som målas i valfri kulör och ger ett annat uttryck än puts och tegel. En fasad av trä är dock den fasadtyp som kräver mest underhåll.