Fasadrenoveringar – kostnader

post thumb
Fasadrenoveringar
by Fasadföretag Stockholm/ on 18 Jul 2021

Fasadrenoveringar – kostnader

Fasadrenoveringar kan innebära många olika saker, allt från puts av en putsad fasad till tvätt och målning av en målad träfasad. Med det sagt varierar kostnaden självklart beroende på vilken typ av fasad som ska renoveras. Fasadföretag Stockholm kan vara behjälpliga när det är dags att renovera fasad på er fastighet. Att inspektera fasaden på fastigheten med jämna mellanrum för att upptäcka slitage och skador är en bra rutin som bör genomföras regelbundet, minst en gång årligen.

Vad kostar det att renovera fasaden?

En bra tumregel är att åtgärda skador på fasaden så snabbt som möjligt då en tidig renovering ofta förhindrar att värre skador uppstår samt att fasadrenovering kostnad då blir lägre. Även mindre skador kan så småningom leda till fukt och röta. När man begär en offert för att renovera fasad beräknas priset ofta per kvadratmeter samt typ av underlag. Det är bra att kolla upp vad som inkluderas i priset, exempelvis om materialet ingår.