Felbyggda enstegstätade fasader

post thumb
Enstegstätade Fasader
by Fasadföretag Stockholm/ on 06 Mar 2020

Felbyggda enstegstätade fasader

Att göra husfasader enstegstätade innebär att puts läggs direkt på isoleringen utan att någon dräneringsficka finns. Denna metod kom till Sverige under 1990-talet och det är många villor och lägenheter som har byggts enligt metoden. Enstegstätade fasader har visat sig ligga till grund för en del fuktskador, och för hus som är byggda av trä finns det en stor risk. Det kan vara svårt att upptäcka fuktskador själv men det är bra om du håller utkik efter missfärgningar. Om det är så att du upptäcker fuktskador kan det vara bra att byta ut fasaden och misstänker du att fasaden är fuktskadad men inte är säker, är det bra att ta dit en fuktexpert för kontroll.